Европа – кандидатстване в Бакалавърски програми на английски език, стартиращи от есента на 2017 година


Уважаеми кандидат-студенти, 

Припомняме, че :

Текат сроковете за кандидатстване в Бакалавърски програми на английски език, стартиращи от есента на 2017 година,  по дестинации, както следва:

 • Великобритания ( Шотландия, Северна Ирландия, Уелс, Англия) – 15 Януари;
 • Швеция – 15 Януари;
 • Италия (Bocconi University) – 15 Януари;
 • за накои универитети и специалности в Холандия – 15 Януари.

За тези от вас, които ще бъдат 12 клас и са решили да кандидатстват за бакалавърски програми в чужбина – Прием 2018, ПРАВИМ консултации и подписване на договори за работа по кандидатури, САМО сПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ за час!

Нашите кандидати получават БЕЗПЛАТЕН кариерен тест PROSPERA.

Тези от вас, които не са се подготвили и явили на изпит IELTS, могат да се възполват от нашата Индивидуална подготовка за IELTS и регистрация за изпитна дата през 2018.

Advertisements

Новини: Студентски общежития UК-2017


За всички наши кандидати вече приключи етапа по кандидатстване за настаняване в студентски общежития от началото на учебната 2017 година.
Някои вече получиха оферти, а за други това предстои в следващите месеци.

Констатациите от този апликационен цикъл:

 • Сроковете за кандидатстване за общежития са изтеглени за по-рано;
 • Има леко завишаване на цените с около 5 %;
 • За повечето универитети „раздаването“ на оферти за настаняване ще започне след 1 юли, за някои от тях на 2 сесии – юли и август;
 • Все повече университети ще избират на случаен принцип кандидатите, което значи че не всеки ще получи оферта за 1-то си желание. Все още има и такива, които процедират на принципа „Първи подал кандидатура, първи получил оферта“. Важно е да се знае и помни, че АКО НЕ СЕ ПРИЕМЕ оферта-няма алтернативна, или възможност за нова апликация!
 • НЕЩО ново: Някои университети дават оферти за настаняване вече (за кандидати с условни оферти) , КОЕТО Е ПРЕЦЕДЕНТ!

  Напомням че приемането на оферта за настаняване като правило СЛЕДВА да се направи в УКАЗАНИЯ от университета СРОК. АКО не се спази този срок – оферта се дава на друг студент!
  В повечето случаи това е съпроводено със заплащане на депозит  он-лайн, което за нашите кандидати не би следвало да е проблем, след като сме дали указания как да стане това и с какво платежно средство. Често пъти изниква проблема за наличие на средства, за това съветвам да не се чака последния момент, а кандидатът или родителите да имат този разход предвид и готовност за плащане.

Британското образование ще остане най-предпочитано за 2018-2019


Британското образование ще остане най-предпочитано за 2018-2019, предвид високото му качество, огромно разнообразие на Бакалавърски и Магистърски програми и потвърдено финансиране за студентите от ЕС.

БРИТАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОБЯВИ НА 21 АПРИЛ 2017 Г., ЧЕ СТУДЕНТИТЕ ОТ ЕС, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2018-19 ГОДИНА, БЕЗ ПРОМЯНА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

Това означава, че студентите от ЕС, кандидатстващи в английски висши учебни заведения през 2018-19 г., ще имат достъп до студентски заеми и стипендии, дори и ако обучението им завърши след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. т.е. ще получат финансиране за целия си курс на обучение.

Министър на висшето образование и науката, Джо Джонсън каза:

„Наясно сме с ангажимента, който имаме към високо-качественото британско висше образование на световно ниво. Благодарение на нашата модерна индустриална стратегия и допълнителните 4,7 милиарда лири, отделени за научно-изследователска дейност и иновации за следващите 5 години, ние ще подсигурим уменията и средата, необходими за това Обединеното кралство да продължава да е водеща сила в академично отношение.
Ключова част от успеха ни е привличането на таланти от цял свят. Очакваме, че най-светлите умове от Европа ще продължат да кандидатстват за обучение в Обединеното кралство, имайки осигурен достъп до финансова подкрепа, когато им е необходима.„

Следва да се има предвид следното:

 • Студентски кредит и Грантове: Правилата за одобрение се запазват същите за студентите, започващи своето образование от Август 2018.
  В съответствие с действащите правила, за да получат студентски заем за обучение(Student Loan) в Бакалавърска или Магистърска програма е необходимо, те и техните родители да са били постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство през последните 3 години.
 • Студентите от ЕС, който са били постоянно пребиваващи във Великобритания за повече от 5 години биха могли да получат и допълнително финансиране за разходите за живот(maintenance support).Целият текст на английски език.

Програма Еразъм-Европейско образование


Често пъти при провеждане на нашите консултации по възможности за образование в чужбина, ни се задава въпроса дали има опции за семестър или година в друга държава, по време на следването (примерно за студенти в най-предпочитаната към момента дестинация – Великобритания).

Отговорът е: Да разбира се, но това зависи от избрания от вас университет и конкретната програма, в която ще се обучавате. Голяма част от университетите в Европа са членове на партньоска мрежа, даваща тази възможност, с европейско финансиране на престоя ви по програма Еразъм+.

Програмата Еразъм+ е предназначена за студенти в целия ЕС, които желаят да учат в чужбина и дава редица възможни за стипендии, които са предназначени за подпомагане на студентите в получаване на настаняването, което искат.

Всеки студент, от всякаква националност, който учи в институция за висше образование, която е член на програмата Еразъм, може да се възползва. Мобилността се извършва в рамките на подписани „междуинституционални споразумения“ между изпращащата и приемащата институции.

Следователно, преди да вземете решение къде да идете, следва да планирате среща с офиса в изпращащата институция за висше образование (университета, в който учите) за да получите информация за възможностите за обучение или стаж в чужбина, както и реда и условията за кандидатване за да получите финансиране по Еразъм + на ЕС.

Каква финансова помощ може да пролучите?

Студентите могат да получат финансиране по Еразъм + на ЕС, за да си помогнат за покриване на разходите за пътни и дневни, направени във връзка с обучението им в чужбина.

Еразъм + студентите са освободени от заплащане на такси за обучение, регистрация, изпити и достъп до лаборатории и библиотеки в приемащата институция.

Изплащането на всяка стипендия на заминаващите студенти се извършва по време на целия период на обучение в чужбина.

Колко дълго можете да се обучавате в чужбина?
Студентите могат да се обучават в чужбина по Erasmus+ за 3 до 12 месеца (включително допълнителен период стаж, ако е планирано). Същият студент може да получи безвъзмездна помощ за обучение в чужбина на обща стойност до 12 месеца максимум на всеки цикъл на обучение.

Как да кандидатствам?
Заинтересованите студенти следва да се обърнат за информация към международния офис и / или Еразъм + офиса в неговото или нейното висше учебно заведение. Офисът ще го или я информира за възможностите за обучение в чужбина, както и реда и условията за прилагане и получаване на  финансиране по Еразъм + на ЕС.

Кой може да кандидатства?
Всеки студент в институция партньор, който отговаря на условията за отпускане на стипендии Erasmus.

Това включва и студенти обучаващи се в магистърски и докторантски програми, а не само бакалавърски такива.

В коя държава мога да се обучавам?
В такава, чиито институции участват като партньори в програма Еразъм. Имат дестинации като Великобритания, Испания и Франция, с повече налични места.

Има над хиляда институции, които са партньори в програмата Erasmus Exchange базирани в целия свят.

Най-добре е да решите коя партньорска институция отговаря на вашите нужди, като студент (в контекста на изучавания предмет/програма), преди да търсите стипендии.

Има ограничен брой стипендии, но често има и такива, които остават неприсъдени/нераздадени поради липса на кандидати. Съветваме ви да кандидатствате за всяка стипендия, за която сте подходящ/а, като в някои случаи може да се окажете най-добрият кандидат, без да мислите,че сте.

И още…
Ако предпочитаната от вас институция не е в списъка на официалните Erasmus Exchange партньори, вие пак бихте могли да кандидатствате за обучение в чужбина, но това може да ограничи сумата на стипендията.

Мис Диамандиева се включи в инициативата на JA Bulgaria Мениджър за един ден 2016


#JAMFD #msdiamandieva #мисдиамандиева

Мис Диамандиева ООД, като компания с фокус върху образованието на младите хора от България и тяхната успешна реализация в страната и Европа се включи като организация-домакин в 15-то издание на „Мениджър за един ден“, под надслова „Вдъхнови бъдещето“.

Предложените позиции може да видите ТУК.


Повече за инициативата:

“Мениджър за един ден” дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 г. и е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България, която се провежда ежегодно в над 100 държави.

Инициативата е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

Учениците и студентите ще имат възможност за регистрация за участие от 1.11.2016 г. на платформата на инициативата: http://mfd.jabulgaria.org.

Предложените позиции от всички компании и организации в страната можете да видите ТУК.