Европа – кандидатстване в Бакалавърски програми на английски език, стартиращи от есента на 2017 година


Уважаеми кандидат-студенти, 

Припомняме, че :

Текат сроковете за кандидатстване в Бакалавърски програми на английски език, стартиращи от есента на 2017 година,  по дестинации, както следва:

 • Великобритания ( Шотландия, Северна Ирландия, Уелс, Англия) – 15 Януари;
 • Швеция – 15 Януари;
 • Италия (Bocconi University) – 15 Януари;
 • за накои универитети и специалности в Холандия – 15 Януари.

За тези от вас, които ще бъдат 12 клас и са решили да кандидатстват за бакалавърски програми в чужбина – Прием 2018, ПРАВИМ консултации и подписване на договори за работа по кандидатури, САМО сПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ за час!

Нашите кандидати получават БЕЗПЛАТЕН кариерен тест PROSPERA.

Тези от вас, които не са се подготвили и явили на изпит IELTS, могат да се възполват от нашата Индивидуална подготовка за IELTS и регистрация за изпитна дата през 2018.

Advertisements

УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE СЕ ИЗДАВА САМО ОТ НАЦИД


Наближава срока за подаване на кандидатурите за Бакалавърски програми в Германия. В тази връзка напомняме, че:
От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Физически лица и организации могат да подават документи по процедурата във фронт офиса на НАЦИД на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа.

Документите се подават лично или от представител на лицето. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Срокът за издаване на APOSTILLE е до пет работни дни от подаване на заявлението.

В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката.

За издаване на удостоверение APOSTILLE се заплаща цена в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС.

Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

 • в касата на НАЦИД;
 • чрез ПОС терминално устройство във фронт офиса на НАЦИД;
 • чрез ePay;
 • по банков път по банкова сметка на центъра.

Подробна информация за потребителите  и банковата сметка на НАЦИД  е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката „Административни услуги” – http://nacid.bg/bg/services/.

Още седмица до крайния срок-БЕЗПЛАТЕН тест PROSPERA


Остава само седмица до приключване на стартираната от МИС ДИАМАНДИЕВА ООД  БЛАГОТВОРИТЕЛНА инициатива за периода 23.04 – 23.05, която дава възможност на бъдещи кандидат-студенти за образование в чужбина да направят он-лайн кариерен тест PROSPERA – БЕЗПЛАТНО!

Прочетете повече-как да се възползвате от предложението.

Студентско финансиране в Шотландия за 2018-2019


Правителството на Шотландия обяви, че студентите от ЕС, които се обучават за  Висше образование в колеж или университет в Шотландия ще продължат да получават безплатно обучение за продължителността на курса им. Това означава, че правоимащи студенти от ЕС, в това число и от България ще продължат да имат достъп до безплатно образование, включващо покриване на таксата за обучение (Student Loan) от SAAS.

SAAS ЩЕ ОЦЕНЯВА КАНДИДАТУРИТЕ СПРЯМО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ЩЕ ОСИГУРИ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБИЧАЙНИЯ НАЧИН.

Това гарантира финансиране за стартиращите тази есен обучението си и ще бъде удължено и за тези, които започват обучението си през следващата академична година 2018-2019.

Това вероятно ще стане причина отново за избор на Шотландия като предпочитана дестинация от българските студенти във Великобритания.

Припомняме, че тази кандидатстудентска кампания беше белязана с масови откази от шотландските ВУЗ, особено за популярни специалности като Computer Science и Software Engineering. Направи впечатление факта, че оферти получиха повече представители на женския пол за тези традиционно „мъжки“ специалности.

Избора на университет/и и специалност следва да бъде направен много внимателно, ето защо ние предлагаме БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, както и консултантски услуги в процеса на кандидатстването.

Мис Диамандиева ООД ще стартира Кампания 2018-2019 за Великобритания, включително Шотландия още през месец юни 2017, предвид факта, че за нас като регистриран в UCAS център(S45992), UCAS Advisor Apply 2018 ще отвори още на 16 май 2017 г.

Признаване на сертификатите за владеене на английски език


Както не веднъж сме коментирали, от особена важност в процеса на кандидатстване за образование в чужбина, в програма на английски език е притежанието на сертификат, който да доказва по неуспорим начин, че владеете английски на ниво, необходимо за да продължите обучението си в бакалавърска или магистърска степен.

А дали това ще бъде IELTS (приема се от повече от 9 000 образователни институции по света), Cambridgе CAE (Cambridge English exams се приемат от повече от 20 000 институции по света) или iBT TOEFL (приема се от повече от 9 000 образователни институции по света), избирате вие.

В контекста на предстоящата кандидатстудентска кампания за Великобритания 2018/2019, която ще стартира още през м.май, вижте кои образователни институции (университети, колежи, центрове) приемат сертификата Cambridge CAE , резултата от изпита IELTS и iBT TOEFL.

Припомняме, че МИС ДИАМАНДИЕВА провежда ИНДИВИДУАЛНИ обучения-подготовка за IELTS, Cambridge CAE и iBT TOEFL.

Ако сте в 11 клас и ви предстои кандидатстване за дестинация с обучение в програми на английски език, а още не сте планирали подготовка си, време е да обмислите и стартирате такава.  Вижте инфо за нашите ИНДИВИДУАЛНИ обучения.

Проверете своето ниво по английски език СЕГА с нашия онлайн тест!

Certificate-BritishCouncil-Addvantage2017-Ms-Diamandieva

 

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“


На 1 януари 2017 г. се навършиха десет години от присъединяването на България към  Европейския съюз (ЕС) – подходящ момент за оценка какво влияние има членството на страната върху нейното общество и икономика, но също така и да се потърси отговор на въпроса с какво България допринася за развитието и многообразието на ЕС.

В годината, когато ЕС отбелязва шестдесетата годишнината от подписването на Римските договори, а България се подготвя да поеме за първи път ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г., е и време да се опитаме да си представим как ще изглеждат следващите десет години от членството на България в Европейския съюз.

Критерии за участие в конкурса:

 • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години.

Изисквания към есето:

 • Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи.
 • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 19 март 2017 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

 

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните критерии:

придържане към темата на конкурса;

оригиналност на идеята;

яснота на структурата и аргументацията;

релевантност на направените заключения.

За участие в конкурса: моля да изпратите своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване, достъпен на следния адрес: https://goo.gl/lH925o.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика.

Източник: ЕК

Програма Еразъм-Европейско образование


Често пъти при провеждане на нашите консултации по възможности за образование в чужбина, ни се задава въпроса дали има опции за семестър или година в друга държава, по време на следването (примерно за студенти в най-предпочитаната към момента дестинация – Великобритания).

Отговорът е: Да разбира се, но това зависи от избрания от вас университет и конкретната програма, в която ще се обучавате. Голяма част от университетите в Европа са членове на партньоска мрежа, даваща тази възможност, с европейско финансиране на престоя ви по програма Еразъм+.

Програмата Еразъм+ е предназначена за студенти в целия ЕС, които желаят да учат в чужбина и дава редица възможни за стипендии, които са предназначени за подпомагане на студентите в получаване на настаняването, което искат.

Всеки студент, от всякаква националност, който учи в институция за висше образование, която е член на програмата Еразъм, може да се възползва. Мобилността се извършва в рамките на подписани „междуинституционални споразумения“ между изпращащата и приемащата институции.

Следователно, преди да вземете решение къде да идете, следва да планирате среща с офиса в изпращащата институция за висше образование (университета, в който учите) за да получите информация за възможностите за обучение или стаж в чужбина, както и реда и условията за кандидатване за да получите финансиране по Еразъм + на ЕС.

Каква финансова помощ може да пролучите?

Студентите могат да получат финансиране по Еразъм + на ЕС, за да си помогнат за покриване на разходите за пътни и дневни, направени във връзка с обучението им в чужбина.

Еразъм + студентите са освободени от заплащане на такси за обучение, регистрация, изпити и достъп до лаборатории и библиотеки в приемащата институция.

Изплащането на всяка стипендия на заминаващите студенти се извършва по време на целия период на обучение в чужбина.

Колко дълго можете да се обучавате в чужбина?
Студентите могат да се обучават в чужбина по Erasmus+ за 3 до 12 месеца (включително допълнителен период стаж, ако е планирано). Същият студент може да получи безвъзмездна помощ за обучение в чужбина на обща стойност до 12 месеца максимум на всеки цикъл на обучение.

Как да кандидатствам?
Заинтересованите студенти следва да се обърнат за информация към международния офис и / или Еразъм + офиса в неговото или нейното висше учебно заведение. Офисът ще го или я информира за възможностите за обучение в чужбина, както и реда и условията за прилагане и получаване на  финансиране по Еразъм + на ЕС.

Кой може да кандидатства?
Всеки студент в институция партньор, който отговаря на условията за отпускане на стипендии Erasmus.

Това включва и студенти обучаващи се в магистърски и докторантски програми, а не само бакалавърски такива.

В коя държава мога да се обучавам?
В такава, чиито институции участват като партньори в програма Еразъм. Имат дестинации като Великобритания, Испания и Франция, с повече налични места.

Има над хиляда институции, които са партньори в програмата Erasmus Exchange базирани в целия свят.

Най-добре е да решите коя партньорска институция отговаря на вашите нужди, като студент (в контекста на изучавания предмет/програма), преди да търсите стипендии.

Има ограничен брой стипендии, но често има и такива, които остават неприсъдени/нераздадени поради липса на кандидати. Съветваме ви да кандидатствате за всяка стипендия, за която сте подходящ/а, като в някои случаи може да се окажете най-добрият кандидат, без да мислите,че сте.

И още…
Ако предпочитаната от вас институция не е в списъка на официалните Erasmus Exchange партньори, вие пак бихте могли да кандидатствате за обучение в чужбина, но това може да ограничи сумата на стипендията.