КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“


На 1 януари 2017 г. се навършиха десет години от присъединяването на България към  Европейския съюз (ЕС) – подходящ момент за оценка какво влияние има членството на страната върху нейното общество и икономика, но също така и да се потърси отговор на въпроса с какво България допринася за развитието и многообразието на ЕС.

В годината, когато ЕС отбелязва шестдесетата годишнината от подписването на Римските договори, а България се подготвя да поеме за първи път ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г., е и време да се опитаме да си представим как ще изглеждат следващите десет години от членството на България в Европейския съюз.

Критерии за участие в конкурса:

  • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години.

Изисквания към есето:

  • Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи.
  • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 19 март 2017 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

 

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните критерии:

придържане към темата на конкурса;

оригиналност на идеята;

яснота на структурата и аргументацията;

релевантност на направените заключения.

За участие в конкурса: моля да изпратите своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване, достъпен на следния адрес: https://goo.gl/lH925o.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика.

Източник: ЕК

Advertisements

Подобряват Европейското дипломно приложение


От Генералната дирекция „Образование и култура“ към Европейската комисия започнаха онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС, съобщиха от Еврокомисията.

Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа, както и за потенциалната възможност за цифровизацията му.

Електронният въпросник може да бъде намерен на интернет адрес: https://www.surveygizmo.eu/s3/90022840/Diploma-Supplement-HEIs-survey

Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици в Европа. То е допълнение към оригинала на дипломата за висше образование и не заменя официалното приложение към нея.

Европейското дипломно приложение съдържа описание на същността, нивото, съдържанието и статута на обучението на дипломираните студенти.

С него може да се кандидатства във всички висши училища на територията на Европейското пространство за висше образование*, в което освен България влизат още 47 държави. С документа може да се кандидатства и за работа както у нас, така и в чужбина, поясняват от Еврокомисията.

Източник: Интернет


Няколко пояснения и съвета:

  1. Европейско дипломно приложение СЛЕДВА ДА СЕ ИЗДАВА и от европейските университети след завършване на Бакалавърска или Магистърска степен, но често пъти това не се случва.
  2. * С Европейското дипломно приложение САМО, НЕ МОЖЕ да се кандидатства, както пише в метериала по-горе.
    То е ДОПЪЛНЕНИЕ към Дипломата за завършен Бакалавър или Магистър, а при кандидатстване Университетите в чужбина ИЗИСКВАТ ДИПЛОМА (Bachelor Diploma/Masters Diploma) И ТРАНСКРИПТ (Academic Transcript), обработени по съответния начин (в зависимост от дестинацията/държавата) – ЛЕГАЛИЗИРАНИ или САМО с ЛИЦЕНЗИРАН ПРЕВОД.
  3. Европейското дипломно приложение е ДОБРО ДОПЪЛНЕНИЕ в процеса на кандидатстване, защото дава в унифицирана форма, със задължителни реквизити информация за добития образователен ценз, статута на учебното заведение и програмата, при това на английски език.
  4. Препоръчваме изискването на Европейско дипломно приложение ( Diploma Supplement/DS) при завършване на висше образование в България или чужбина.