Подобряват Европейското дипломно приложение


От Генералната дирекция „Образование и култура“ към Европейската комисия започнаха онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС, съобщиха от Еврокомисията.

Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа, както и за потенциалната възможност за цифровизацията му.

Електронният въпросник може да бъде намерен на интернет адрес: https://www.surveygizmo.eu/s3/90022840/Diploma-Supplement-HEIs-survey

Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици в Европа. То е допълнение към оригинала на дипломата за висше образование и не заменя официалното приложение към нея.

Европейското дипломно приложение съдържа описание на същността, нивото, съдържанието и статута на обучението на дипломираните студенти.

С него може да се кандидатства във всички висши училища на територията на Европейското пространство за висше образование*, в което освен България влизат още 47 държави. С документа може да се кандидатства и за работа както у нас, така и в чужбина, поясняват от Еврокомисията.

Източник: Интернет


Няколко пояснения и съвета:

  1. Европейско дипломно приложение СЛЕДВА ДА СЕ ИЗДАВА и от европейските университети след завършване на Бакалавърска или Магистърска степен, но често пъти това не се случва.
  2. * С Европейското дипломно приложение САМО, НЕ МОЖЕ да се кандидатства, както пише в метериала по-горе.
    То е ДОПЪЛНЕНИЕ към Дипломата за завършен Бакалавър или Магистър, а при кандидатстване Университетите в чужбина ИЗИСКВАТ ДИПЛОМА (Bachelor Diploma/Masters Diploma) И ТРАНСКРИПТ (Academic Transcript), обработени по съответния начин (в зависимост от дестинацията/държавата) – ЛЕГАЛИЗИРАНИ или САМО с ЛИЦЕНЗИРАН ПРЕВОД.
  3. Европейското дипломно приложение е ДОБРО ДОПЪЛНЕНИЕ в процеса на кандидатстване, защото дава в унифицирана форма, със задължителни реквизити информация за добития образователен ценз, статута на учебното заведение и програмата, при това на английски език.
  4. Препоръчваме изискването на Европейско дипломно приложение ( Diploma Supplement/DS) при завършване на висше образование в България или чужбина.

Advertisements

iBT TOEFL онлайн тестове


Ако сте решили да се подготвите сами за полагане на iBT TOEFL или вече сте положили изпит, но искате да подобрите своя резултат преди следващо явяване на реален iBT TOEFL на ETS, то бихте могли да се възползвате от предлаганите от нашите партньори, с повече от 10 годишен опит, i-Courses онлайн тестове. Те са на резонна цена, с въможност за закупуване, както на ПЪЛЕН Тест (FULL Test), така  и САМО на отделни секции (Reading, Listening, Speaking, Writing). Резултатите се обработват ВЕДНАГА, а тези от Writing в рамките на 24 часа. Коментарите по секции за обстойни и наистина полезни за вашата подготовка.

Успех!

TOEFL Practice Tests | i-CoursesTOEFL Practice Tests | i-Courses
iBT dedicated web page that includes variety of practice materials – full TOEFL® iBT practice tests, free TOEFL® iBT test (sample), and test taking strategies for all components (Reading, Listening, Speaking, Writing) that are indispensable for test takers to build TOEFL® skills and improve TOEFL® results.