Програма Еразъм-Европейско образование


Често пъти при провеждане на нашите консултации по възможности за образование в чужбина, ни се задава въпроса дали има опции за семестър или година в друга държава, по време на следването (примерно за студенти в най-предпочитаната към момента дестинация – Великобритания).

Отговорът е: Да разбира се, но това зависи от избрания от вас университет и конкретната програма, в която ще се обучавате. Голяма част от университетите в Европа са членове на партньоска мрежа, даваща тази възможност, с европейско финансиране на престоя ви по програма Еразъм+.

Програмата Еразъм+ е предназначена за студенти в целия ЕС, които желаят да учат в чужбина и дава редица възможни за стипендии, които са предназначени за подпомагане на студентите в получаване на настаняването, което искат.

Всеки студент, от всякаква националност, който учи в институция за висше образование, която е член на програмата Еразъм, може да се възползва. Мобилността се извършва в рамките на подписани „междуинституционални споразумения“ между изпращащата и приемащата институции.

Следователно, преди да вземете решение къде да идете, следва да планирате среща с офиса в изпращащата институция за висше образование (университета, в който учите) за да получите информация за възможностите за обучение или стаж в чужбина, както и реда и условията за кандидатване за да получите финансиране по Еразъм + на ЕС.

Каква финансова помощ може да пролучите?

Студентите могат да получат финансиране по Еразъм + на ЕС, за да си помогнат за покриване на разходите за пътни и дневни, направени във връзка с обучението им в чужбина.

Еразъм + студентите са освободени от заплащане на такси за обучение, регистрация, изпити и достъп до лаборатории и библиотеки в приемащата институция.

Изплащането на всяка стипендия на заминаващите студенти се извършва по време на целия период на обучение в чужбина.

Колко дълго можете да се обучавате в чужбина?
Студентите могат да се обучават в чужбина по Erasmus+ за 3 до 12 месеца (включително допълнителен период стаж, ако е планирано). Същият студент може да получи безвъзмездна помощ за обучение в чужбина на обща стойност до 12 месеца максимум на всеки цикъл на обучение.

Как да кандидатствам?
Заинтересованите студенти следва да се обърнат за информация към международния офис и / или Еразъм + офиса в неговото или нейното висше учебно заведение. Офисът ще го или я информира за възможностите за обучение в чужбина, както и реда и условията за прилагане и получаване на  финансиране по Еразъм + на ЕС.

Кой може да кандидатства?
Всеки студент в институция партньор, който отговаря на условията за отпускане на стипендии Erasmus.

Това включва и студенти обучаващи се в магистърски и докторантски програми, а не само бакалавърски такива.

В коя държава мога да се обучавам?
В такава, чиито институции участват като партньори в програма Еразъм. Имат дестинации като Великобритания, Испания и Франция, с повече налични места.

Има над хиляда институции, които са партньори в програмата Erasmus Exchange базирани в целия свят.

Най-добре е да решите коя партньорска институция отговаря на вашите нужди, като студент (в контекста на изучавания предмет/програма), преди да търсите стипендии.

Има ограничен брой стипендии, но често има и такива, които остават неприсъдени/нераздадени поради липса на кандидати. Съветваме ви да кандидатствате за всяка стипендия, за която сте подходящ/а, като в някои случаи може да се окажете най-добрият кандидат, без да мислите,че сте.

И още…
Ако предпочитаната от вас институция не е в списъка на официалните Erasmus Exchange партньори, вие пак бихте могли да кандидатствате за обучение в чужбина, но това може да ограничи сумата на стипендията.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s