Политика на поверителност и защита на личните данни

Въведение

Фирма Мис Диамандиева ООД отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите потребители и клиенти. Стремим се дейността на фирмата и уеб сайтовете ни да бъдат изцяло съобразени с изискванията на новия Регламент(ЕС) 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (ОРЗД/GDPR),  в сила от 25 май 2018 г.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни събираме, как, с каква цел и за какъв срок ги използваме, условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и унищожаване. Настоящата политика има за цел и да Ви информира какви са Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни.

Приканваме нашите потребители/клиенти да се запознаят подробно с нашата Политика на поверителност и защита на личните данни, а в случай че имат въпроси да се свържат с нас посредством страницата за контакти или на e-mail: office(at)msdiamandieva.com.

Ако по някакви причини НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с някои от условията в документа, препоръчваме ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ информация през уеб сайта. Фактът, че използвате уеб сайтoвете ни за предоставяне на информация или връзка с нас ще бъде приет като СЪГЛАСИЕ с Политиката на поверителност и защита на личните данни.

Поверителност и защита на личните данни

Фирма Мис Диамандиева ООД НЕ СЪБИРА и НЕ ОБРАБОТВА лични данни, освен в случаите когато наши клиенти или потребители на уеб сайтовете ни СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят такива данни с цел запитване, ползване на безплатни тестове, заявка за среща, анкета или сключване на договор за услуги предлагани от фирмата.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ

 1. Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail,
  данни за квалификации и сертификати,  дипломи за завършено образование и паспортни данни, снимки;
 2. Дата, час, IP адрес;
 3. Мис Диамандиева ООД не събира и не обработва чувствителни лични данни.

ЗА КАКВО СЕ ПОЛЗВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. За изпълнение на договорените процедури по кандидатстване за образование в чужбина;
 2. За изпъление на процедури по регистстрация за изпити, кандидатстване за студентски кредит, общежития и др. в този контекст;
 3. За предоставяне на безплатни кариерни тестове, информация по образование в чужбина.

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ И СЪХРАНЯВАТ, УНИЩОЖАВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съблюдаваме основните принципи на обработването на личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението и т.н.

В случаи когато нашите клиенти или потребители на уеб сайтовете ни предоставят лични данни по тяхна воля, тези данни се съхраняват в срокове нужни за изпълнението на конкретния договор, задача, процедура, делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване, тези данни се унищожават.

НА КОГО СЕ ПРЕДОСТВЯТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Мис Диамандиева ООД не предоставя на трети страни лични данни без ИЗРИЧНО съгласие, получено писмено. Предоставените данни се използват САМО за изпъление на конкретни договорени услуги, за регистрация в аликационни системи на образователни институции и платформи за студенти.

ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В съответствие с настоящият документ всеки потребител има правото де не ни предоставя лични данни. В случаите когато наш клиент или потребител в сайтовете е предоставил СЪЗНАТЕЛНО лични данни той има следните права (и не само):

 • Право на достъп до данните отнасящи се до него;
 • Право на корегиране или промяна;
 • Право на изтриване ( Правото “да бъдеш забравен”).

В тази връзка потребителят или клиентът е нужно да се свърже с нас посредством формата за контакт или на e-mail: office(at)msdiamandieva.com и да ни информира за своето конкретно искане.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Прилагаме стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС. Бисквити се използват за целите на google analytics и статистика от сайтовете.

Фирма Мис Диамандиева ООД има правото да актуализира, изменя, допълва Политиката на поверителност и защита на личните данни по всяко време по свое решение, или когато обстоятелствата го налагат.

 

Advertisements